Flypassasjerer ville valgt høyhastighetstog

De fleste flypassasjerene ville heller valgt å reise med høyhastighetstog dersom det hadde vært mulig. En undersøkelse Urbanet Analyse har utført for Jernbaneverket viser at høyhastighetstog mellom de store byene vil kunne ta mellom 75 og 95 prosent av flymarkedet på disse strekningene.

Flypassasjerer ville valgt toget ved omtrent samme reisetid, viser undersøkelsen. (Foto: Deutsche Bahn) 
De fleste flypassasjerene opplyser at de bruker over fire timer fra dør til dør når de inkluderer reisen til og fra flyplassen, innsjekking, sikkerhetskontroll og venting.

-Undersøkelsen bekrefter våre antagelser og tidligere vurderinger om at det er veldig sterk konkurransekraft i et togtilbud på tre timer eller mindre i forhold til flytrafikken, sier Lars Erik Nybø som er Jernbaneverkets prosjektleder for utredning av høyhastighetstog. -Høyhastighetstog vil med stor sannsynlighet redusere antallet flyavganger vesentlig på de strekningene det bygges ut. Analysene viser også behovet for å gjøre slike undersøkelser som supplement til prognoser basert på transportmodeller. Modellene viser for liten overgang til tog for en så vesentlig tilbudsforbedring som høyhastighetstog innebærer, sier Nybø.

Jernbaneverket arbeider nå videre med å vurdere hvordan mulige konsept for utbygging og drift av høyhastighetsbaner eventuelt kan tilpasses norske forhold. Gjennom disse utredningene skal det ses på hvilke reisetider som det er mulig å oppnå mellom de største byene ved utvikling av eksisterende baner, sammenlignet med ulike alternativ for bygging av separate høyhastighetsbaner.