Feil på strømforsyning Drammen - Mjøndalen

Torsdag morgen 19.februar oppstod det feil ved strømforsyning og kontaktledning på strekningen Drammen - Mjøndalen på Sørlandsbanen. NSB setter opp busser mellom Drammen og Mjøndalen/Hokksund inntil feilen er repararert. Vestfoldbanen er ikke berørt.

Bergensbanens morgenekspresstog 61 kjøres over Roa til Hønefoss. Lokaltogene mellom Eidsvoll og Kongsberg snur i henholdsvis Drammen og Hokksund/Mjøndalen. NSB setter opp busser forbi den sperrede strekningen inntil feilen er reparert.