Eurailscout skal sjekke skinnene

Jernbaneverket har nå skrevet kontrakt med det tyske firmaet Euraliscout om levering av ultralydmålinger av skinnene. Det meste av jernbanenettet blir sjekket med ultralyd hvert år, og tyskerne skal kjøre med et eget måletog for dette. - Dette er en viktig kontrakt for oss, sier Guido Hanspach i Eurailscout.

Dette tyske måletoget blir å se på norske spor neste år. <strong> Foto: Eurailscout</strong>  
 
–Vi er veldig glade for å få denne kontrakten, sier Guido Hanspach. Eurailscout hadde kontrakt om ultralydmålingene i Norge fram til 1996, men måtte da foreta store investeringer i nyere teknologi og materiell for å kunne henge med videre. Nå har selskapet anskaffet nytt motorvognsett med det siste innen teknologiske løsninger og kjører målinger i flere land. – Vi kommer til Norge med det nye toget vårt i mai og nå skal vi vise at vi kan gjøre en god jobb, sier Hanspach.

Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg signerte kontrakten på vegne av JBV. - Ultralydkontrollen er en av få ting som ikke kan dekkes med målevogna vår, og vi er derfor avghengige av eksterne leverandører for å måle dette effektivt, sier Berg. Ultralydkontrollene er viktige for å kunne avdekke skinnefeil som kan forårsake skinnebrudd senre.

EtterkontrollerGuido Hanspach fra Eurailscout (tv) og Jernbaneverkets vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg ved kontraktssigneringen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>


Når ultralydtoget kjører over en strekning, avtegnes det merker der det kan være feil i skinnene. Jernbaneverket utfører manuell etterkontroll av alle punkter som avdekkes av ultralydmålingene. Disse punktene, eller mistankene om feil, klassifiseres så i fire ulike kategorier, fra feil som må repareres umiddelbart til feil som senere følges opp av banens personale. Hvert år sjekkes det om lag 80% av jernbanenettet og målingene gjøres etter fastsatte terminer.

Kontrakten forutsetter at Eurailscout får toget sitt godkjent for kjøring i Norge.