Nytt trafikkmønster på Drammen stasjon

Fra søndag morgen 30 august får Flytoget Drammen som ny ende- og utgangsstasjon. Dette fører til at det tilvante trafikkmønsteret på stasjonen blir endret noe. En del togavanger vil benytte andre spor enn de har gjort til nå.

Flytoget vil normalt bruke spor 3 i Drammen. <strong> Illustrasjonsbilde</strong>Jernbaneverket ønsker å gjøre togpassasjerene ved Drammen stasjon oppmerksomme på at det fra søndag 30.august vil være en del endringer i hvilke spor en del togavganger kjøres fra på stasjonen. De togreisende oppfordres til å sjekke spornummer for ”sitt” tog på tavla i avgangshallen og å lytte til meldingene over høyttaleranlegget på stasjonen.

Flytogene vil normalt gå fra spor 3 i Drammen.

Drammen stasjon skal etter planen få nytt publikumsinformasjonslegg i løpet av høsten.