Buss erstatter tog mellom Grefsen og Kjelsås

Onsdag 5. august stenger Gjøvikbanen mellom Grefsen og Kjelsås i 108 timer på grunn av arbeider med ny plattform for Nydalen holdeplass. Togene erstattes med buss på denne strekningen.

På rett strekning: Mens dagsens holdeplass ligger i kurve, kommer den nye på rett strekning til venstre i bildet. (Foto: Bjørn Sandvik)Banen blir stengt mellom Grefsen og Kjelsås i tidsrommet fra klokka 18.00 på onsdag 5. august og til fram til kl. 06.15 mandag 10. august.  

I denne perioden skal det legges ny kabelkanal fra Grefsen stasjon og fram til Nydalen holdeplass.

Videre utover høsten kommer anleggsarbeidene til å holde fram ved Nydalen holdeplass fra mandag til torsdag i tidsrommet 07.00 – 19.00. Dette vil pågå til plattformen står ferdig mot slutten av året.

Framskritt 
For brukerne av holdeplassen blir den nye plattformen et stort framskritt. Foruten nytt og mer tidsriktig lehus, kommer monitorer og høytalere for ruteinformasjon, benker og sykkelstativ. I trappene legges det varmekabler.

Samlet kollektivløsning
Parallelt med dette arbeidet skal Statens vegvesen bygge ny gang- og sykkelvei langs Store ringvei i området ved Nydalen holdeplass, der stien vil følge jernbanetraseen. Dagens gang- og sykkelfelt langs ringveien blir kollektivfelt.

Det er Mesta Entreprenør skal bygge gang- og sykkelvei, kollektivfelt og ny holdeplass. Mens holdeplassen skal stå ferdig før året er omme, skal resten først ferdigstilles innen desember 2010.