Betre informasjon på Bergensbanen

Jernbaneverket styrker nå informasjonen til togpassasjerane på stasjonane på Bergensbanen.Fleire stasjonar på lokalstrekninga Bergen – Voss og andre større stasjonar på strekninga får nå nye monitorar med informasjon om togtrafikken. Fyrst ut er Voss stasjon der anlegget nå er plass.

På Voss er det nå satt opp slike monitorar både ute på plattforma og inne på venterommet. <strong> Foto: Bjørn Skauge </strong>Til saman skal ti stasjonar på Bergensbanen få slike monitorar for trafikkinformasjon til passasjerane.  Utover hausten vil stasjonane Arna, Vaksdal, Stanghelle, Dale, Evanger, Myrdal, Geilo, Gol og Hønefoss få slike monitorar.

Arbeidene vert utført av Jernbaneverket Drift, med bistand frå lokale entreprenørar til grave- og asfaltarbeid.

Også på fleire andre baner arbeides det med betring av informasjonen på stasjonane.