Bedre stasjoner på Rørosbanen

Flere stasjoner og holdeplasser på Rørosbanen får nå en kraftig oppgradering. Bedre service for togpassasjerene, enklere adkomst, og tilgjengelighet for alle er hovedmålene.

Særpreget tas vare på når flere av Rørosbanens stasjoner nå oppgraderes. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Koppang og Tolga stasjoner og holdeplassene Langlete og Rognes er under arbeid, og flere tiltak planlegges.    
Rørosbanen har gjennom de siste årene hatt en betydelig vekst i trafikken. Banetraseen er god og togene fra Østerdalen kan tilby betydelig raskere reisetider enn på veien. Rørosbanen har mange eldre stasjonsbygninger og stasjonsmiljøer som enten er vernet eller som er verneverdige. Jernbaneverket er nå ferd med å ta tak i disse miljøene og ruste dem opp til en standard som både tettstedene langs banen og jernbanen selv kan være stolte av.

Moderne og vernet


Flere av stasjonene med tilhørende områder har gjennom mange år lidd under mangel på tidsmessig oppgradering av anleggene. Etter at NSB har kuttet ut billettsalget de aller fleste steder og strekningen har blitt fjernstyrt fram til Røros, har mange av stasjonene blitt liggende med liten eller ingen aktivitet.

– Opprinnelig var stasjonene sentrum i bygder og tettsteder oppover Østerdalen, og det er dette vi nå vil gjenskape ved å gi områdene både et kraftig servicemessig og visuelt løft.

Det sier Tone Vanvikmyr som er leder for fornyelse av anleggene på Rørosbanen. – Vi ønsker å lage stasjoner som fungerer godt og gir tilgjengelighet for alle, samtidig som vi evner å ta vare på de viktige kulturhistoriske elementene som bygninger og stasjonsområder utgjør langs Rørosbanen, sier hun. 
 
Flere fag jobber sammen for bedre stasjoner: Fv Marit By, Tone Vanvikmyr, John Lars Skjefte, Stein Ranøien og Svein Erik Norsted. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>  
 

Gode eksempler


Nå i høst pågår det større anleggsarbeider på Koppang og Tolga stasjoner. – Disse to stedene er eksempler på hvordan Nasjonal verneplan er involvert fra planlegging til gjennomføring, sier Marit By som altså jobber med verneplanen til daglig. – Koppang stasjon er veldig viktig også fordi den har en stasjonspark i victoriansk stil fra 1878 som er nesten intakt, legger hun til. Denne parken skal gjenskapes til våren. Da skal også plattformer, parkeringsarealer, kollektivterminal for buss og taxi, samt øvrige utendørs arealer ha fått et solid løft. De oppgraderte stasjonene får universell utforming, og en annen liten nyhet er at det opprettes ladestasjon for elbiler på stasjonene. – Vi håper ennå å få noen gode uker for utendørs anleggsvirksomhet før vinteren kommer for fullt, sier byggeleder John Lars Skjefte. Tidligere i år ble for øvrig stasjonsbygningen pusset opp med nytt venterom, samtidig som Jernbaneverkets banemannskaper flyttet inn i bygningen. Slik er det på nytt kommet liv i Koppang stasjon.

Lokale firma


Arbeidene utføres av lokale entreprenører i Østerdalen. På Koppang gjøres jobben av Brødrene Gjermundshaug anlegg AS fra Alvdal, mens tolgafirmaet Trangvik Maskin AS har fått oppdraget på Tolga stasjon. – Dette er en spennende jobb for oss med å kombinere nytt med gammelt, sier Arne Gjelten i Trangvik Maskin. – Og så er det ekstra moro å være med å gjøre Tolga som tettsted så fint, legger han til.

I år bruker Jernbaneverket ca 11 millioner kroner til slike stasjonstiltak på Rørosbanen og det planlegges for slike tiltak også på flere av stasjonene. Både Elverum og Alvdal skal etter hvert også oppgraderes.

På Koppang er det både en ny og en gammel stasjonsbygning. Stasjonsområdet blir derfor delt i en moderne trafikkdel og en del der historien står mest i sentrum. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>