Årsmeldingen for 2008 er klar

Jernbaneverkets årsmelding for 2008 er klar. Den er å betrakte som en populærversjon av Jernbaneverkets tidligere årsmeldinger og gir informasjon om mange av våre spennende aktiviteter, med særlig vekt på 2008.

Du finner den i lenken til høyre. Tittelen er ”På skinner i 2008 – Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet”. I publikasjonen kan du blant annet lese at Jernbaneverket i 2008 arbeidet med planlegging, prosjektering og utbygging av rundt hundre prosjekter med en kostnadsramme på ca. 2,4 milliarder kroner, at vedlikeholdsarbeidet er effektivisert med 10-15 millioner kroner årlig takket være nye dataløsninger, at sju nye værstasjoner er tatt i bruk langs Nordlandsbanen, og at det i 2008 ble foretatt 59 millioner personreiser med jernbanen i Norge.

Intervjuer med unge som har valgt å satse på en framtidig yrkeskarriere i Jernbaneverket finner du også. Vi håper publikasjonen vil inspirere flere til å tenke i de samme baner.