Arbeider på Bergensbanen og ved Fløen i Bergen

I oktober og november vil Jernbaneverket gjøre kabelomlegginger på Fløen i Bergen og inne i Ulriken tunnel. Av hensyn til togtrafikken utføres arbeidene nattestid og i helgene. Helga 10-11. oktober stenges dessuten det meste av Bergensbanen mens det arbeides mange steder på strekningen.

Kabler skal legges om ved Ulriken tunnel. (Foto: Hege Stave Larsen)Omleggingene av kabler og kabelkanaler i Bergen gjøres i samband med bygging av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen. Arbeidene innebærer noe graving langs togtraséen på Fløen, samt noe trafikk av anleggsmaskiner. Hoveddelen av arbeidene vil pågå inne i Ulriken tunnel.

Arbeidene vil i hovedsak bli utført i togfrie perioder natt til lørdag, søndag og mandag. Dette starter opp natt til lørdag 3. oktober og planlegges ferdig i midten av november. I tillegg blir det jobbet lørdag 10. og søndag 11. oktober, jfr. under.

Arbeidene vil i all hovedsak være av forholdsvis støysvak karakter. Det kan imidlertid bli utført noe pigging av fjell ved Fløen på dagtid lørdag 10. oktober.   

Stor arbeidshelg på Bergensbanen
Fra natt til lørdag 10. oktober klokken 03:00 fram til søndag 11. oktober klokken 15:00 utføres anleggs- og vedlikeholdsarbeid mange steder på Bergensbanen. 

I denne perioden blir alle regiontog mellom Oslo og Bergen erstattet med buss, det samme gjelder alle lokaltog mellom Arna og Bergen. Lokaltogene mellom Voss og Bergen erstattes med buss på strekningen Vaksdal-Bergen.  Se trafikkinformasjon på NSBs nettsider for flere opplysninger.

Mens banen er stengt skal det bygges tre nye underganger under sporene, nærmere bestemt mellom Hønefoss og Veme, mellom Nesbyen og Gol, samt mellom Geilo og Ustaoset. Mellom Geithus og Vikersund skal ei ny bru legges inn. Dessuten blir det kjørt renseverk og utført andre vedlikeholdsoppgaver en rekke steder på strekningen.

NB!  Selv om de fleste ordinære tog er innstilt er banen åpen for kjøring av arbeidstog. Publikum må derfor vise aktsomhet, og forholde seg til jernbanesporet som når togtrafikken går som normalt.

Jernbaneverket beklager ulempene som følge av arbeidene.