40 sviller i timen

Sporvedlikeholdet går på høytrykk rundt om i jernbanenorge. På en rekke steder over hele jernbanenettet arbeides nå med vedlikehold og fornyelser av sporet. De økte vedlikeholdsbudsjettene betyr hektisk aktivitet på sporet, som regel innimellom togtrafikken. Da gjelder det å utnytte tida!

Her skiftes det sviller ved Hokksund. (Foto: Njål Svingheim)Rundt om på hele det norske jernbanenettet pågår det nå større og mindre arbeider på sporet. Mange av disse jobbene er tiltak som har måttet vente i prioriteringsrekkefølgen. Nå betyr mer penger til vedlikehold at mange flere tiltak når opp på lista, og banestandarden blir sakte men sikkert bedre. da blir punkligheten også bedre. Fortsatt er det langt fram for ta igjen etterslepet, men jobben er i full gang.

Ved Hokksund for kesempel, er Jernbaneverket i ferd med avslutte en større jobb med svillebytte gjennom stasjonen og i retning Randsfjordbanen. På en drøy kilometer bane er det skiftet ut 1 900 sviller. – Det var på tide å få denne jobben gjort nå, sier arbeidsleder Ole V Rydland i Drift øst på Kongsberg. Svillene vi skifter ut her har ligget inne i nesten 50 år og mange av dem er rimelig medtatte. – Denne jobben betyr at vi kan opprettholde full hastighet på banen. Blir slike jobber utsatt, kan det resultere i saktekjøring av hensyn til sikkerheten, legger han til.

Svillene byttes med den såkalte Hamarmetoden. Det betyr at de gamle svillene frigjøres fra skinnestrengen, traktorgraveren lager seg en passe åpning mellom svillene slik at de gamle svillene kan vendes og tas ut mellom skinnestrekngene og legges siden. Traktorens grabb tar så en ny sville og legger inn samme vei.

Ole V Rydland sjekker sporet før det igjen meldes klart for tog. (Foto: Njål Svingheim)

Utnytter lukene mellom togene
-Vi skifter 30 – 40 sviller timen, sier maskinfører Trond Vårli. Med den spesialutstyrte traktorgraveren kan han både ta ut gamle sviller, sette inn nye og klemme skinnestrengene på plass til svillene igjen. Dette er presisjonsarbeid. Den skinnegående traktoren jobber seg jevnt og trutt framover der hvor Ole Rydland og Morten Dybdahl har fjernet festene på de gamle tresvillene. Når så sikkerhetsmann Ove Bekjorden signaliserer at det er 7 minutter igjen til neste tog, blir siste sville lagt på plass, før traktoren kjører av sporet. Etter at Rydland har sjekket sporet for vindskjevheter og sporutvidelser kan han melde sporet klart for tog. Et par minutter senere passerer tog 61 mot Bergen arbeidsstedet i sakte fart, før svilleskiftingen tar til igjen i luken fram til neste togpassering.