27 nye værstasjoner gjør jernbanen sikrere

Like før nyttår sto den fjerde av sju nye værstasjoner langs Nordlandsbanen klar på Hjartåsen på sørsiden av Saltfjellet. Etter at Jernbaneverket og Meteorologisk Institutt inngikk en avtale om å standardisere værstasjoner og overvåke lokale værforhold, er sju nye værstasjoner tatt i bruk langs jernbanenettet. Ytterligere 20 er under planlegging på landsbasis. Nordlandsbanen, Ofotbanen og Bergensbanen skal overvåkes spesielt nøye.

Værstasjon på Hjartåsen sør for Saltfjellet. (Foto: Øystein Grue)Jernbaneverket har siden 2002 innført et trinnvist beredskapssystem ved store nedbørsmengder. Rutinene er innført over hele jernbanenettet og innebærer hyppigere inspeksjon av strekningene ved mye nedbør og at baner også kan bli stengt ved ekstreme nedbørsmengder. En rekke nye værstasjoner langs jernbanenettet fanger opp værsituasjonen i områder som ofte får store nedbørsmengder. Sammen med systematisk kartlegging av rasfare vil værstasjonene bidra til å gjøre jernbanen tryggere både for lokfører, passasjerer og banearbeidere.

20 nye i 2009
Banesjefene og deres vakthavende er aktive brukere av værvarslingstjenesten som Meteorologisk Institutt leverer til Jernbaneverket. Men tjenesten vil aldri bli bedre enn de meteorologiske data som er tilgjengelig, forklarer Jernbaneverkets Trond Børsting fra fagutvalget for rassikring. Ved bedre overvåking av lokal nedbør, temperatur og vind vil vurderinger av behov for å trappe opp inspeksjon og snøbrøyting bli bedre, fremholder Trond Børsting. I løpet av året er ambisjonen at 20 nye værstasjoner langs Bergens- og Nordlandsbanen, Ofotbanen, Sørlandsbanen og Raumabanen står klare.

Snødybde med ekkolodd
Willy Kvandal i Jernbaneverket i Mo i Rana har stått for montering av utrustingen av Jernbaneverkets nyeste værstasjon på Hjartåsen ved foten av Saltfjellet. Nå kan brukere av værtjenesten via internett følge med på nedbørsmålingene. Fra værstasjonen kan snødybden, som måles med ekkolodd, leses av sammen med vindstyrke, vindretning og barometerstand.

NETT AV STASJONER: Sammen med Meteorologisk institutts 33 værstasjoner har Jernbaneverket sju stasjoner i drift og ytterligere 20 under planlegging langs jernbanenettet. (Kart: Per Anton Fevang, Jernbaneverket)