20 % færre signalfeil

Jernbaneverket begynner nå å se gode resultater av det omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeidet som er satt i gang, og tallet på feil har gått merkbart ned fra i fjor. For signal- og sikringsanlegg er det 20% færre feil til nå i år.

Sporombyggingstog bygger nytt spor på Dovrebanen. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>
-Situasjonen i fjor var at vi hadde svært mange saktekjøringer rundt om på jernbanenettet som ikke var planlagt og som skapte forsinkelser, sier vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg i Jernbaneverket. Disse saktekjøringene kom som følge av feil ved infrastrukturen, og hastigheten måtte ned for å ivareta sikkerheten. I år har vi vesentlig færre slike saktekjøringer, men vi har flere planlagte saktekjøringer, noe som henger sammen med alle arbeidene vi har satt i gang.

Der vi driver vedlikehold og fornyelse, må vi redusere toghastigheten mens jobben gjøres, sier Berg. Men her er det jo en viktig forskjell fordi disse saktekjøringene må til for å få bedre baner og enda færre feil etter hvert.
Vi er derfor nå på god vei mot en bedre tilstand på jernbanenettet, slår han fast. Jernbaneverket ligger i år an til å oppnå en nedgang på mellom 10 og 15 prosent i tallet på forsinkelsestimer som skyldes infrastrukturen. Holder vi de planlagte saktekjøringene utenfor, altså de som kommer på grunn av planlagte arbeider, ligger nedgangen an til å bli ca 20 prosent fra i fjor.

Innsatsen videreføres

-Vi ser at vi er på rett vei, men en viktig utfordring for oss nå, og som vi jobber med, er å få til mer av vedlikeholds- og fornyelsesarbeidet uten at dette påvirker punktligheten i togtrafikken, sier Berg.

Vedlikeholdsinnsatsen på jernbanenettet skal videreføres slik det framgår av Nasjonal transportplan, men vi ser på måter å gjøre mer av dette på samtidig som det påvirker trafikken mindre, sier han.

Punktligheten for alle persontog var ved utgangen av september på 87%. I disse tallene er alle årsaker til forsinkelser, både de som forårsakes av infrastruktur, togmateriell (togselskapene) og andre ytre forhold med.

Nedgang i forsinkelsestimer som følge av feil i infrastrukturen.