Vestfoldbanen Larvik - Porsgrunn åpnet torsdag 17/7

Strekningen forbi rasstedet ved Kjose mellom Larvik og Porsgrunn ble gjenåpnet for vanlig trafikk torsdag 17.juli. -Arbeidene med bytting av sviller og justering av sporet ble ferdig i løpet av onsdagen og sporet var klart for vanlig trafikk torsdag.

Her er Jernbaneverkets fjellrenskebukk i arbeid i det rasutsatte området ved Kjose. Foto: Jakob WiersdalenTirsdag ble det foretatt vurderinger av det rasutsatte området ved Kjose sør for Larvik på Vestfoldbanen. De siste dagene er det utført fjellrensk i det bratte terrenget ovenfor banen og det er satt inn en del bolter i fjell. -Geologen har vurdert området, og mener trafikken kan settes i gang samtidig som vi fortsetter med flere sikringstiltak, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes. Disse tiltakene vil hovedsaklig være mer bolting av fjellet, noe som kan utføres mellom togpasseringene, sier han. Det vil derfor være sikkerhetsvakt på stedet ved togpasseringer inntil alle sikringsarbeidene er fullført.


–Vi er klar over at dette området kan være rasutsatt og foretar stadig visitasjon og fjellrensk der, sier Varnes. Hele strekningen ligger i et bratt sideterreng og utgjør et krevende område driftsmessig. -Det er satt opp en rekke fang-gjerder for å samle opp steinsprang, sier banesjefen. I tillegg til de årlige visitasjonene i terrenget, blir det også foretatt jevnlig fjellrensk i skråningene. Likevel er det selvsagt umulig å sikre seg helt mot at ras kan komme. Tirsdag ble de skadde svillene der raset gikk skiftet ut og onsdag skal det kjøres pakkmaskin der. Hverken kontaktledning eller kabler for signalanlegget ble skadet i raset 11.juli.

Ønsker ny bane

 –Vi ser fram til at det blir bygget en ny bane mellom Larvik og Porsgrunn, sier Varnes. Den gamle banen langs Farrisvannet har dårlig kurvatur, bratt terreng og lav hastighet. –Dette er kort og godt en jernbanestrekning som er i ferd med å gå ut på dato, sier banesjefen. Derfor ønsker vi at Eidangerforbindelsen bygges så snart som mulig, legger han til