Utsatt åpning for plattform 1 i Drammen

Rehabiliteringen av plattformen til spor 1 i Drammen ble påbegynt i februar og arbeidene ble ferdigstilt 30. mai som planlagt. Plattformen, som etter oppussingen er bedre og sikrere enn den gamle, er ennå ikke godkjent av Statens jernbanetilsyn fordi deler av den ligger i kurve. Tilsynet mener den derfor foreløpig ikke kan tas i bruk. Den moderniserte plattformen følger samme kurve som den gamle plattformen gjorde.

Den nye hovedplattformen kan forløpig ikke tas i bruk. Foto: Trine Bratlie Evensen

Kurven medfører at avstanden mellom plattformkant for tog med vogner av typene B5, B7 og sovevogner overstiger grensen på 29 cm. Dette gjelder på ca 20 meter av den 290 meter lange plattformen. Alle andre typer togmateriell holder seg innenfor grensen.


-Dette er problematisk, forteller prosjektleder Ivar Magnussen. Plattformen er plassert akkurat der den gamle plattformen lå. Sporet ligger i kurve inn mot plattformen og dette låser plattformens plassering. De andre sporene på stasjonen ligger også i samme kurve. -Skal vi endre kurven på spor 1 , så medfører dette endring på de andre sporene også.

Jernbaneverket har oppgradert og modernisert plattformen for å gi de reisende økt sikkerhet, trivsel og komfort. -Dette har blitt en av de flotteste plattformene i landet, og det er derfor leit at vi ikke får lov til å ta den i bruk. Både bebyggelse og sporplan ved stasjonen og bybrua i Drammen låser plattformens plassering, fortsetter Magnussen.

Problemet med plattformen er at siste del av den ligger i en kurve. (Foto: trine Bratlie Evensen) Jernbaneverket har nå kommet med forslag til tiltak som kan bedre situasjonen. Tiltakene innebærer blant annet å bygge en rist langs plattformkanten, sette opp bedre belysning og å merke for svaksynte.

Saken er til ny behandling hos Jernbanetilsynet og vi håper på en snarlig løsning, avslutter Magnussen.