Trygt å kjøre tog

– Det er trygt å kjøre tog. GSM-R er først og fremst et sambandssystem mellom lokomotivfører og togleder, presiserer fungerende jernbanedirektør Stein O. Nes etter siste dagers presseoppslag. Det er andre sikkerhetssystemer som skal forhindre alvorlige hendelser.

GSM-R er et eget nettverk for kommunikasjon langs jernbanelinjen. Det er Jernbaneverket som har det overordnete ansvaret for at jernbanens kommunikasjonssystem GSM-R fungerer. Nettet har fungert svært tilfredsstillende og har høy oppetid. Noen av GSM-R radioene som togselskapene har installert på sine tog, har imidlertid ikke fungert som de skal. Både Jernbaneverket og togselskapene jobber sammen for å finne årsaken til dette. Det er viktig å presisere at GSM-R ikke er et sikkerhetskritisk system for trafikkavvikling. NSB og Jernbaneverket har fått i oppdrag å levere en rapport til Samferdselsdepartementet innen 25. juli. Rapporten skal inneholde en redegjørelse for situasjonen samt forslag til forbedringstiltak.