Trafikkstans på Ski stasjon

En jordingsfeil i signalanlegget på Ski stasjon fører torsdag morgen 3.april til forsinkelser i trafikken. NSB har satt inn busser mellom Ski og Langhus og for tog som skal passere stasjonen.

Lokaltogene på Østfoldbanen går som normalt nord for Langhus stasjon.


Jernbaneverket har folk på stedet for å finne og rette feilen snarest mulig.