Torp holdeplass åpnet

Mandag 21.januar ble Torp holdeplass på Vestfoldbanen offisielt åpnet. Holdeplassen er den tredje i landet med direkte atkomst til en flyterminal. Det er etablert skyttelbusser mellom holdeplassen og terminalbygningen på Sandefjord lufthavn. . Bussenekjører til og fra alle tog i flyplassens åpningstider. Allerede første dag ble det nye togtilbudet flittig brukt.

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen klipper snora og åpner den nye holdeplassen på torp ved Sandefjord lufthavn (Foto: Njål Svingheim)Den nyåpnede Torp holdeplass ligger rett ved Sandefjord lufthavn og skyttelbussene bruker fire minutter mellom toget og flyet. Eksempelvis tar det nå 21 minutter fra man går på toget i Tønsberg til man er i terminalbygningen på Sandefjord lufthavn.


Torp holdeplass ligger på den tidligere Råstad stasjon. Det er bygget 250 meter med plattform, parkeringsplasser, samt oppstillings- og snuplass for skyttelbussene. I tillegg skal det i løpet kort tid bygges et leskur på plattformen.

På flyterminalen er det montert monitorer som viser togavgangene og skyttelbussen til togene. –Det har vært morsomt å lede et prosjekt med så rask byggetid, sier prosjektleder Arild Herfindal. –Nå håper jeg det blir større prosjekter å åpne på Vestfoldbanen ved neste anledning, legger han til. Allerede mandag formiddag virket det som det nye tilbudet ble hilst velkommen. Det var allerede flere flypassasjerer med alle togene på Vestfoldbanen. Fra før er det Gardermoen og Værnes som har direkte jernbanetilknytning til flyplassen.Det var mange frammøtte da den holdeplassen på Torp åpnet 21.januar. (Foto: Njål Svingheim)

 

Hver time

 Det går tog i begge retninger fra Torp holdeplass hver time. I rushtiden går det tog hver halve time i nord- eller sørgående retning. Skyttelbussen kjører fra flyplassen åtte minutter før togets ankomst og returnerer til flyplassen umiddelbart etter togavgang. For å dekke alle avgangene er det to skyttelbusser i drift samtidig.

Samarbeid

Det er en samarbeidsavtale mellom Vestfold Fylkeskommune, NSB, Jernbaneverket, Sandefjord Lufthavn og Statens vegvesen som har sørget for at holdeplassen nå er en realitet. (Foto: Njål Svingheim)Hensikten er å skaffe et tilbud til de som ønsker å ta toget til Sandefjord Lufthavn. Byggearbeidene er utført av entreprenør Arne Olav Lund A/S. Totale kostnader ligger på mellom sju og åtte millioner kroner.