Stor jobb på Gjøvikbanen

Det er en stor jobb som nå er satt i gang med å bygge opp igjen jernbanefyllingen ved Breiskallen på Gjøvikbanen. Det er bygget to anleggsveier inn til rasstedet og byggingen av ny fylling pågår for fullt. Likevel vil det ta flere dager banestrekningen kan åpnes igjen forbi bruddstedet. Inntil videre snur Gjøvikbanens tog på Eina.

Ytre del av jernbanefyllingen ved Breiskallen raste ut. Foto: Roar DyrudEtter at geolog hadde vært på stedet fredag og man hadde planlagt arbeidene, startet entreprenøren med å bygge anleggsvei til bunnen og til toppen av jernbanefyllingen. Det var ytre del av fyllingen som raste ut i Hunnselva, rett nord for tidligere Breiskallen stasjon mellom Raufoss og Gjøvik.


-Før selve arbeidene med jernbanefyllingen kunne starte, måtte vi også fjerne de massene som hadde rast ut elva, forteller oppsynsmann linjen på Gjøvikbanen, Roar Dyrud. Disse massene måtte kjøres til et godkjent deponi. –Deretter startet entreprenøren med å legge store steinblokker nederst i fyllingen for å sikre at den nå vil ligge stabilt.

Det er også lagt inn ny stikkrenne under jernbanefyllingen på stedet. Hele 4000 kubikkmeter stein skal fylles på og arbeidet vil vare i flere dager. Arbeidene utføres av entreprenørselskapet Thingelstad fra Lunner. Det skal også skiftes noen sviller og sporet skal justeres før togtrafikken kan komme i gang igjen.