Skjerpede kontrollrutiner i Romeriksporten

Jernbaneverket har innført flere tiltak etter at det ble oppdaget et skinnebrudd i tunnelen 31.august. En del av skinnehodet hadde falt av og bruddet ble oppdaget av en lokomotivfører i Flytoget. Etter hendelsen har Jernbaneverket både skiftet ut deler av skinnene og etablert en egen og mer omfattende kontrollrutine for området som er utsatt for fuktig klima i Romeriksporten.

Romeriksporten tunnel, nordre portal. (Arkivoto: Njål Svingheim)

Jernbaneverket har de fleste netter folk inne i Romeriksporten på vedlikeholds- og kontrolloppdrag. I tillegg til det ordinære vedlikeholdet er det nå også innført hyppigere kontroller. Skinnebruddet som ble oppdaget 31. august ble reparert samme dag.


Det er også innført et program for raskere utskifting av skinnene i deler av tunnelen. Det er og skal være sikkert å reise med tog, også gjennom Romeriksporten. Deler av Romeriksporten har et fuktig klima og dette skaper behov for hyppigere kontroller.

Samtidig er Jernbaneverket i ferd med å gå igjennom sine rutiner for kontroll av alle tunneler. Inntil disse rutinene er gjennomgått og vurdert, vil dagens rutiner med hyppigere kontroller bli videreført.