Rolvsøysund jernbanebru i Østfold rehabiliteres

Rolvsøysund jernbanebru rehabiliteres Jernbaneverket vil utbedre jernbanebrua over Visterflo ved Rolvsøysund. Undersøkelser viser at levetiden på brua kan forlenges dersom det gjennomføres en del tiltak. I løpet av 2008 skal Jernbaneverket utbedre skader og forsterke brua for å sikre bæreevnen.

Rolvsøysund jernbanebru på Østfoldbanen vil nå bli rehabilitert. (Foto: Jernbaneverket) I mars 2007 besluttet Jernbaneverket å gjøre en ny teknisk og økonomisk vurdering av gamle Rolvsøysund jernbanebru. Bakgrunnen var de høye kostnadene ved å bygge ny bru over Visterflo. Undersøkelsene viser at levetiden på den gamle brua kan forlenges med 20 år hvis anbefalte tiltak gjennomføres. Jernbaneverket har derfor besluttet å rehabilitere brua.


Hovedtiltakene er å etablere bremseforankring i fyllingen bak østre landkar, forankre og forsterke stålkonstruksjonen for vindkrefter og forsterke pilarer og landkar. Det skal gjennomføres korrosjonsutbedringer og overflatebehandling av stålkonstruksjonen, og også etableres et system for oppfølging og kontroller av brua i årene som kommer.

Tiltakene er beregnet å koste omkring 20 millioner kroner. Dette er betydelig lavere enn det ei ny bru ville kostet. Jernbaneverket mener derfor rehabiliteringen gir bedre nytte i forhold til kostnader sammenlignet med bygging av ei ny bru.

Gjennomføring av tiltakene er planlagt til 2008, og mindre arbeider er allerede startet opp. Enkelte større arbeider krever stans i togtrafikken. Disse arbeidene vil legges til tre helger i april, mai og juli 2008.

Evt. nærmere opplysninger ved:
Ellen Svendsvoll
tlf: 916 57 242
e-post:
esv@jbv.no