Ren varme på Hokksund

Mandag 4.februar ble en ny pelletsfyr tatt i bruk på Jernbaneverkets sentralverksted på Hokksund. Det nye anlegget gir gode gevinster for både Jernbaneverket og miljøet. Den gamle oljefyren brukte 20 000 liter fyringsolje i året og slapp ut 66,5 tonn C02. I tillegg blir nå fyringsutgiftene halvert.

Jernbaneverkets prosjektleder Ingebjørg Søland Bjørgum ved den nye pelletsfyren på Hokksund.-Pellets brenner rent og avgir kun aske. Bare en halv prosent av den mengden ovnen blir fôret med, blir igjen i form av aske. Asken inneholder ingen skadelige stoffer og kan godt brukes som gjødsel.


- Det er litt dyrere å investere i pelletskjelene enn det ville vært i en ny oljebrenner. Men det vil være spart inn i løpet av fem år. Fyringskostnadene med pellets blir bare det halve av det fyringsolje koster, forteller Ingebjørg Seland Bjørgum. Hun er prosjektleder og Enøk-ekspert ansatt i Miljøseksjonen i Jernbaneverket.

Gode resultater
Siden 2001 har Jernbaneverket samarbeidet med Enova, som har som formål å få oss alle til å være mer økonomiske med energien vi trenger, og å utvikle alternative energikilder. For hver kW hver av oss bruker i strøm, går ett øre til Enova. I den andre prosjektperioden fikk Jernbaneverket 2,3 millioner kroner av disse pengene i støtte fra Enova for å arbeide med energiøkonomisering.
- Vi har hatt prosjekter på mange områder, fra sporvekselvarme til bygninger. I det første prosjektet ble strømforbruket redusert med 24 prosent. Bare det prosjektet sparer Jernbaneverket for 16 millioner kroner i strømutgifter årlig, forteller Bjørgum, som ikke er i tvil om at potensialet for enda lavere kostnader til energi er stort.