Redere på sporet

Verdens største rederier satser på jernbanetransport, og flere av dem går inn på eiersiden. Alle rederier som Jernbanemagasinet har snakket med, mener at jernbanen er framtidas transportmiddel av gods på landsiden. Et av rederiene som allerede er betydelig representert på sporet, er norske Leif Høegh & Co. Eierne Morten W. og Leif O. Høegh står bak Hector Rail AB.

Hector Rail AB passerer over Øresund på vei mellom Sverige og Tyskland. Foto: Hector Rail-  Vi skal bygge opp den største uavhengige, private leverandøren av trekkraft for godstog i Europa, sier Morten W. Høegh i et eksklusivt intervju med Jernbanemagasinet.


– Selskapet har klart å vinne kontrakter og vokse raskt med mindre tilførsel av kapital enn det vi opprinnelig la til grunn, opplyser han og understreker at redere har et sterkt kundefokus.

– Ved å forstå kundenes behov kan vi bidra med å finne gode og kreative løsninger og introdusere riktig trekkraft- og transportkapasitet. Jeg tror derfor at vi er gode eiere som tilfører noe mer enn bare finansiell kapital til Hector Rail, sier Høegh.

Jernbanemagasinet har i nummer 1-2008 intervjuet flere nordiske redere. De velger jernbane på grunn av økonomi, kapasitet, miljø og sikkerhet, og de tror at myndighetene etter hvert blir tvunget til å få fart på jernbaneutbyggingen.