Prosjekt Oslo i full gang

Arbeidene med å fornye jernbanelinjene gjennom Oslo er i full gang. Det er etablert et eget prosjekt for denne kompliserte jobben. Mye skal gjøres for å bedre stabiliteten i anleggene allerede i år. Jernbanen gjennom Oslotunnelen skal bli like god som ny.

(Foto: Øystein Grue)Etter at jernbanen gjennom Oslo har opplevd flere driftsavbrudd på grunn av feil ved infrastrukturen de siste månedene ble det klart at de planlagte fornyelsene av anleggene måtte framskyndes og gis høyeste prioritet. Samferdseldepartementet tok initiativ til en egen prosjektgruppe som ledes av Jernbaneverket og der også togselskapene som kjører gjennom Oslotunnelen er med.


-Det er nå avklart at "Prosjekt Oslo" skal omfatte fornyelsesarbeidene på hele strekningen fra og med Oslo S, gjennom Oslotunnelen, Skøyen og ut til Bestum, sier regiondirektør Johnny Brevik i Jernbaneverket. Alle er enige om at dette nå er jobb nummer en for jernbanen i Norge, legger han til.

-Vi har nå laget en liste over tiltak som skal bedre stabiliteten i anleggene på kort sikt slik at trafikken skal fungere inntil de større og tyngre jobbene er fullført. De kortsiktige tiltakene er vi godt i gang med og noen blir ferdige alt i vår. De større oppgavene som i praksis betyr at vi skal bygge en ny bane i de gamle traseene krever mer planlegging. Forbedringer vil komme alt i år og alt skal være ferdig i løpet 2011, sier Brevik.

Konkrete tiltak

 De kortsiktige tiltakene omfatter så langt 17 punkter. Denne lista vil bli lengre etter hvert som arbeidet skrider fram. En entreprenør og folk fra Jernbaneverket Drift arbeider i Oslotunnelen nå, og når tidslukene uten togtrafikk på strekningen blir lengre vil arbeidene selvsagt også skyte mer fart. Det blir nødvendig å innstille tog for at arbeidene kan utføres og målsettingen er at toginnstillinger skal tas når trafikken er lavest og dermed enklest å håndtere alternativ transport på delstrekninger. Det ses også på muligheten for at trafikken kan gå i redusert omfang på ett spor, mens det arbeides på det andre. Her må det gjøres vurderinger av sikkerheten for de som skal jobbe på strekningen og tiltak for å trygge arbeidet må på plass.

Noen tiltak som blir ferdige denne våren er:

  • Ny langsgående jordleder for å få bedre kontroll på krypstrømmer. Dette skal gi bedret stabilitet i signalanlegget. (Krypstrømmer fører til rødt lys, "fail safe", og trafikken hindres).
  • Renhold av kontaktledningskomponenter. Samtlige strømisolatorer på hele strekningen vaskes grundig for å hindre overslag og feil i anlegget. 28 års drift i en tunnel har gitt store mengder støv.
  • Bytte av all isolasjon mellom skinner og sviller for hindre feilaktige sporfeltbeleg, dvs rødt lys uten grunn.
  • Skinnebytte på særlig utsatte partier.
  • Oppgradering og hovedrengjøring av tekniske rom.


Videre utover året vil det bli gjennomført en lang rekke tiltak, samtidig som planleggingen av de store utskiftingsarbeidene pågår for fullt. Planleggingen omfatter også hvordan en best mulig trafikkavvikling skal gjøres i periodene når det arbeides på strekningen.