Østfoldbanen tilbake på plass

Etter omfattende arbeider ble Østfoldbanen igjen åpnet for trafikk i sin opprinnelige trase ved Bjørvika natt til mandag 13.oktober. Banen har i to år gått på en midlertidig trase som følge av det store veiprosjektet i Bjørvika. Dette var et av de mest omfattende omkoblingsarbeidene på jernbanenettet i år og jobben ble gjort etter planen.

Her er Østfoldbanens spor tilbake i sin opprinnelig trase til høyre, mens den midlertidige traseen gikk ut til venstre i bildet. Foto: Øystein GrueØstfoldbanen var stengt i tre dager og det var hele helgen hektisk aktivitet på Østfoldbanen i Loenga – Bjørvikaområdet. Østfoldbanens dobbeltspor ble lagt tilbake i sin gamle trase i en lengde på 600 meter. Dette var et av de mest omfattende omkoblingsarbeidene på jernbanenettet i år, jobben ble gjort etter planen, faktisk var banen klar for trafikk klokken 00.45 natt til mandag, vel to timer før alt måtte være ferdig. Ansvarlig for arbeidene var Statens vegvesen, men Jernbaneverket stilte med betydelige ressurser og mange fagfolk å gjennomføre den krevende oppgaven dette var.


-Det var mange av våre folk som måtte jobbe denne helga, sier banesjef i Stor-Oslo, Beate Isetorp. Hun vil gjerne få rose alle dem som stilte opp og fikk jobben gjort. Arbeidene berørte både signal- kontaktledning,- spor og el/tele-installasjoner.

Det var høsten 2006 at Østfoldbanen og godssporet til Sjursøya ble lagt om forbi Bjørvika. Nå har veiarbeidene kommet så langt at banen kunne legges tilbake i sin opprinnelige trase.

Samtidig med at det ble jobbet i Bjørvika i helgen, ble det også utført arbeider med ny bru over Oslo S –området, og "Prosjekt Oslo" var i sving med bytting av sviller og sporkryss inne på Oslo S.

Mange spor og kompliserte arbeider ved Loenga. (Foto Kjell Solem, Statens vegvesen)