Økning i togtrafikken fjerde år på rad

Tallet på togpassasjerer økte også i 2007. NSB hadde i fjor 5,1 prosent flere passasjerer enn i 2006 og selskapet passerte dermed 50 millioner reisende. Også Flytoget hadde flere passasjerer, og til sammen ble det foretatt mer enn 55 millioner togreiser i 2007. Jernbanens hovedutfordring nå er å øke punktligheten. Det skal gjøres ved å styrke vedlikeholdsinnsatsen.

Stadig flere velger å reise med tog. NSB hadde 5,1 % flere passasjerer i 2007 enn året før. Foto: Njål SvingheimDet er gledelig at så mange mennesker strømmer til toget, og at de velger å bruke det mest miljøriktige transportmiddelet vi har i Norge i dag. Våre elektriske tog går på grønn energi, eller på strøm som er produsert fra vannkraft, og kundene våre henviser ofte til miljøet når de blir spurt om hvorfor de velger toget, sier persontogsjef i NSB, Stein Nilsen i en pressemelding fra selskapet. Nilsen er uttrykker bekymring for togforsinkelsene.


Om lag 30% av togforsinkelsene skyldes feil ved infrastrukturen. Jernbaneverket, NSB, Flytoget og folk fra de andre fagmiljøene i jernbanen oppretter nå en egen prosjektgruppe som skal vurdere hvordan en raskest mulig forbedring av infrastrukturen i Oslo-området kan gjennomføres.

Under finner du en oversikt over passasjerutviklingen for NSB på hver enkelt strekning i 2007. Punktlighetstallene er gjennomsnittlig punktlighet for hele året.

 • NSB Regiontog på Østfoldbanen, Oslo - Halden (Göteborg): +12%, 1 280 000 passasjerer, punktlighet: 92 prosent.
 • NSB Regiontog på Dovrebanen, Oslo - Lillehammer +9%, 1 130 000 passasjerer, punktlighet: 78%
 • NSB Regiontog på Vestfoldbanen, Oslo - Skien: +8%, 1 785 000 passasjerer, punktlighet: 87%
 • NSB Regiontog på Nordlandsbanen: +3%, 161 000 passasjerer (Trondheim- Bodø), punktlighet: 82%
 • NSB Regiontog på Rørosbanen: +9%, 175 000 passasjerer, punktlighet: 85%
 • NSB Regiontog på Raumabanen: +12%, 81 500 passasjerer, punktlighet: 83%
 • NSB Regiontog på Sørlandsbanen, Kristiansand - Stavanger: +6%, 390 000 passasjerer, punktlighet: 87%
 • NSB Regiontog på Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim: +10%, 435 000 passasjerer over Hjerkinn, punktlighet: 81%
 • NSB Regiontog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen: +8%, 675 000 passasjerer over Finse, punktlighet: 84%
 • NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand: +9%, 455 000 passasjerer over Lunde, punktlighet: 87%


 

NSB Lokaltog:

 • NSB Lokaltog i Bergen: +2%, 1 370 passasjerer Bergen - Voss - Myrdal, punktlighet 86% (Bergen - Arna: 99%)
 • NSB Lokaltog i Trøndelag: +4% , Trondheim – Steinkjer: 556 000 passasjerer, punktlighet 90%. Trondheim – Røros: +6% 75 000 passasjerer, Trondheim – Storlien: +1% 65 000 passasjerer. Punktlighet: 90%.
 • NSB Lokaltog på Arendalsbanen: + 16%, 68 000 passasjerer, punktlighet: 86%
 • NSB Lokaltog i Osloområdet: + 1,4%, punktlighet: 87% døgnet sett under ett, i rushtrafikken: 78%
 • NSB Lokaltog i Stavanger: -2%, punktlighet: 83%


Flytoget hadde 2,67 millioner passasjerer første hålvår i fjor, men har ikke kunngjort tallene for hele året ennå. Flytogets punktlighet var i 2007 på 96%.