Ofotbanen klargjøres for større lasteprofil

Landets nordligste jernbanestrekning, Ofotbanen, blir nå klargjort for større lasteprofil. For kort tid siden ble banen forsterket til å tåle 30 tonns aksellast for malmtrafikken, men denne gangen er det behovene i den ordinære godstrafikken som ligger til grunn. Jobben er både kostbar og komplisert i det vanskelig tilgjengelige terrenget langs banen.

Fra monteringen av det nye bygget på Linbanen Øst. Foto: Knut KarlsenMed større lasteprofil vil Ofotbanen kunne ta imot alle typer semihengere lastet på godsvogner og i tillegg de store toetasjes bilvognene, såkalte multi-purpose-vogner.


Profilutvidelsen på Ofotbanen medfører tiltak på hele 15 steder på den vel 40 kilometer lange strekningen fra Riksgränsen til Narvik havn. Arbeidene har pågått i varierende tempo i flere år og det er blant annet foretatt bunnstrossing og øvrig utstrossing i flere tunneler. Sporet er senket under flere rashvelv og kontaktledningsanlegget er hevet eller bygget om på andre steder.

-Den mest omfattende hindringen for større lasteprofil er likevel de mange snøoverbyggene, forteller geolog Knut Karlsen. Mange av disse byggene er gamle og dårlige med trangt profil. –Vi har besluttet å fjerne så mange som mulig av disse byggene, men noen steder er vi nødt til å erstatte dem med nye av hensyn til snømengdene. Årsaken til at vi kan greie oss med færre overbygg nå enn før, er at vi har bedre utstyr for snørydding nå enn den gangen disse ble satt opp, forklarer Karlsen.

150 000 per meter

 Det er svært kostbart å bygge nye snøoverbygg i det vanskelig tilgjengelige terrenget langs Ofotbanen. I fjor ble det satt opp et nytt bygg til 150 tusen kroner per meter på ”Linbanen Øst”. Dette er i et snøtungt parti mellom Katterat og Norddalen der den gamle linbanen kom opp fra Rombaksbotn under anleggstida av banen. Ved anlegget med det nye bygget måtte i stor grad helikopter benyttes for transporten av både utstyr og mannskaper. –Ved hjelp av helikopter kunne vi får folk og utstyr raskt fram til stedet uten at togtrafikken ble forstyrret, sier Karlsen. Det ble faktisk også rimeligere med helikopter når vi regnet inn alle kostnadene. Hele bygget kostet 15 millioner kroner.

Klart neste år

 På Ofotbanen er nå seks av de 30 snøoverbyggene revet. –Vi regner med å rive enda to snøoverbygg neste år og målet er da at vi neste høst skal kunne gi klarsignal for de større godsvognene, sier Karlsen. Da vil det fortsatt gjenstå en del arbeider med å bygge opp igjen noen nye bygg på de mest utsatte stedene. Det største gjenværende tiltaket for å kunne framføre de nye bilvognene på Ofotbanen er strossing av Indre Sildvik tunnel.

Geologen forteller at det også er viktig å rive de gamle snøoverbyggene på grunn av tilstanden de er i. Mye av tømmeret er i dårlig stand og når disse byggene rives, blir det enklere tilgang til fjellsikringsarbeider langs banen, sier han. Nye snøoverbygg skal bare settes opp der de er helt nødvendige for å holde banen åpen vinterstid. Til sammen vil de direkte kostnadene for større lasteprofil på Ofotbanen bli på ca 20 millioner kroner i denne omgangen.

Helikoptertransport viste seg å være både rimeligst og mest effektivt ved bygging av nytt snøoverbygg på Ofotbanen. (Foto: Knut Karlsen)