Nordlandsbanen stengt ved Mære 30/6

Nordlandsbanen ble mandag formiddag 30/6 stengt ved Mære mellom Sparbu og Steinkjer. Årsaken er et sprengningsuhell ved arbeider på E6 som går like ved jernbanen på stedet.

Etter sprengningsuhellet på veganlegget er det vurdert slik at det må foretas noen sikringsarbeider før togtrafikken kan gjenopptas. Selve jernbanesporet er ikke skadet.


Passasjerer på Nordlandsbanen blir kjørt med busser mellom Sparbu og Steinkjer inntil banen åpnes igjen.