Nordlandsbanen gjenåpnet Mære - Steinkjer

Onsdag 2/7 klokken 12 ble det klart at Nordlandsbanen kan gjenåpnes forbi Løsberga ved Mære sør for Steinkjer. Geologer fra Statens vegvesen har foretatt nye vurderinger som tilsier at togene nå trygt kan passere stedet. Nordlandsbanen ble stengt mellom Mære og Steinkjer etter at sprengningsarbeider på anlegget for ny E-6 gikk galt og medførte rasfare på stedet mandag formiddag.

Geologer har konkludert med at nye ras i området ved Lausberga ikke vil berøre jernbanelinjen. E6 er fortsatt stengt på stedet. (Foto: Knut Haugen)En geolog-rapport fra onsdag formiddag tilsier altså at det ikke er fare for at nye ras på stedet kan berøre jernbanen. Det blir likevel etablert kontinuerlig vakthold på stedet. Samtidig vil det med jevne mellomrom bli foretatt nye geologiske undersøkelser i fjellsiden med ustabilt berg. Jernbaneverket har inntil videre satt ned toghastigheten til 40 km/t på den korte strekningen forbi dette området.


E6 forbi Løsberga vil som tidligere varslet bli stengt i en lengre periode, trolig i flere måneder.