Nordlandsbanen fortsatt stengt ved Mære

Onsdag morgen 2/7 er Nordlandsbanen fortsatt stengt. Statens Vegvesens ingeniørgeologer vil foreta en ny vurdering av massene og situasjonen onsdag morgen. Vegvesenet og Jernbaneverket håper at Nordlandsbanen kan åpnes relativt snart, men E6 vil være stengt i flere måneder.

Bevegelser i massene etter sprengningen mandag gjør at både jernbanen og E6 fortsatt er stengt ved Løsbergan i Steinkjer Foto: Knut HaugenE6 forbi Løsberga vil som tidligere varslet bli stengt i en lengre periode, trolig i flere måneder. Nordlandsbanen kan bli åpnet i løpet av relativt kort tid, forutsatt at målingene og vurderingene fra ingeniørgeologene viser stabile bergmasser. Det viktigste nå er å ivareta sikkerheten.


Det gjøres kontinuerlig målinger av stabiliteten i bergmassene i Løsberga. Utviklingen den nærmeste tiden er avgjørende for når jernbanen kan åpnes for trafikk. Forutsatt at målinger og visuell kontroll viser stabilitet i bergmassene kan det åpnes for trafikk relativt raskt.

Sikkerheten har førsteprioritet, og verken E6 eller jernbane vil bli åpnet før det er vurdert som helt trygt.

Det er svært vanskelige geologiske forhold i Løsberga. Statens vegvesen har engasjert eksperter med tung kompetanse innen ingeniørgeologi og følger løpende de rådene som gis.

Pressemelding fra Statens vegvesen.