Nordlandsbanen fortsatt stengt 1/7

Nordlandsbanen er fortsatt stengt etter sprengningsuhellet på veganlegget for E6 mandag formiddag 30/6. -Nå skal vi sende opp to ingeniørgeologer i en kran for at de skal få et bedre utgangspunkt for å vurdere utglidningene og området generelt. Vi snakker om et ganske stort område, så det er ikke sikkert at vi klarer å sikre dette så fort at vi får åpning i dag, sier sier prosjektleder Asbjørn Moe i Statens Vegvesen tirsdag morgen.

Den planlagte sprengningen mandag 30. juni kl 10.10 utløste like etterpå utglidning av større bergmasser. Ingeniørgeologen som kom til stede utpå mandag ettermiddag, konstaterte at bergmassene ikke stabiliserte seg.


Det ble også ytterligere utglidning i løpet av mandagen. Ettersom det fortsatt var bevegelse i bergmassene, var det ikke mulig å gå inn i området for å gjøre en nærmere vurdering av situasjonen eller sette inn tiltak. Først når bergmassene har stabilisert seg kan det gjøres en nærmere vurdering- Tirsdag formiddag ble det altså valgt å sende ingeniørgeologene opp i en kran.

E6 og jernbane er stengt på ubestemt tid. Sikkerheten for de som skal utføre arbeidet har førsteprioritet. Verken E6 eller jernbane vil bli åpnet før det er vurdert som helt trygt.

Det ble satt ut vakter i området natt til tirsdag. For bilistene ble det omkjøring om Lø inntil videre – og det er alternativ transport i buss for togpassasjerene mellom Sparbu og Steinkjer.