Merkur-søknaden oversendt SJT

Søknaden om godkjenning av signalanlegget Merkur på Ganddal godsterminal, ble fredag oversendt Statens jernbanetilsyn (SJT). Søknaden omfatter også generisk godkjenning av alle funksjoner som er allmenne i alle Merkur-anleggene. Det er derfor en omfattende søknad som går til SJT, og som har tatt lang tid å utarbeide.

Stedfortredende utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen satte sitt navnetrekk i søknaden og avsluttet dermed den hittil mest omfangsrike søknadsprosess et signalanlegg har vært igjennom hittil i Jernbaneverket. Med søknaden på fire sider legges det ved 13 fulle A4-permer med dokumentasjon. Søknaden sendes tre uker før SJTs søknadsfrist, som var satt til 1. august.

Grundig og godt

Teknisk direktør Jens Melsom i Jernbaneverket er glad for at søknaden nå endelig er sendt til tilsynet. – Jernbaneverket har hatt en grundig prosess rundt søknaden hvor vi har leid inn Prover til verifisering og hvor også SINTEF har vært engasjert. Jeg føler meg trygg på at Merkur nå er meget grundig og godt dokumentert, og at det derfor burde være en overkommelig jobb for SJT å behandle søknaden. Tilsynet har signalisert at de kan komme til å bruke et halvt år på denne jobben. Med den grundige prosessen Jernbaneverket har lagt til grunn for søknaden, håper jeg at SJT ikke trenger å bruke så lang tid på godkjenningen, sier Melsom.

Avvik

For Merkur ble godkjenningsprosessen langt mer omfattende og tidkrevende enn det man først forventet. I prosessen ble det gjort grundige tester av anlegget for å sjekke at det fungerer i etter Jernbaneverkets krav. I testene ble det avdekket avvik som medførte endringer og rettinger i programvaren. Det er omfattende og tidkrevende å gjøre slike endringer i en programvare. I tillegg har Jernbaneverket engasjert konsulentselskapet Prover for å verifisere anlegget og SINTEF har hjulpet til med dokumentasjonen. De har også funnet avvik som måtte rettes opp. Endelig så har SJT stilt en rekke krav til utforming av dokumentasjonen som det har tatt tid å få på plass.

Ressurskrevende

 - Mange medarbeidere i Utbygging og i Teknikk har over lang tid stått på for å komme i mål med søknaden. Søknadsprosessen har bundet opp mange signalmedarbeidere som er engasjert i andre prosjekter. Mitt håp er at vi nå komme i mer normal situasjon og får fremdrift i de prosjekter som har stort behov for signalfolk, sier Nikolaisen.

Mange bestilt

 Jernbaneverket har bestilt Merkur-anlegg fra leverandøren ABB til det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger og til fjernstyringsutbyggingen mellom Mosjøen og Bodø på Nordlandsbanen. Jernbaneverket har ett Merkur-anlegg i drift på Roven kryssingsspor på Kongsvingerbanen. Dette er et signalanlegg som har en midlertidig driftstillatelse fra SJT.