LO vil ha fond for jernbanebygging

LO-leder Roar Flåten krever at Regjeringen oppretter et fond på 50 milliarder kroner for å sikre en langsiktig utbygging av jernbanen. I sitt høringsbrev om Nasjonal transportplan setter LO jernbaneutbygging kraftig på dagsordenen. Med 850 000 medlemmer i ryggen krever landets største arbeidstakerorganisasjon nå en skikkelig jernbanesatsing.

Foto: Øystein GrueDersom Norge skal nå sine klima-målsettinger og dersom vi skal kunne overlevere et bedre samfunn til neste generasjon kommer vi ikke utenom en lagsiktig jernbanesatsing, sier LO-leder Roar Flåten til Jernbanemagasinet. Vi må nå få til et system der jernbaneutbygging vedtats i en lagsiktig plan og der det stilles nødvendige penger til disposisjion uavhengig av de årlige statsbudsjettene, sier Flåten.


Det er ingen tvil om at jernbanen og jernbaneutbygging har vært forsømt i flere tiår her i landet. Nå er tida mer moden enn noen gang for en satsing på jernbanen, mener LO-lederen. Innen 2019 vil LO blant ha dobbeltspor til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar på Østlandet, mellom Bergen og Arna og Sandnes og Stavanger. LO vil at Ringeriksbanen står ferdig, at det er bygd ny bane mellom Larvik og Porsgrunn og at kapasiteten er økt på hovedstrekningene, inkludert Nordlandsbanen. I tillegg vil LO at alle nybygde strekninger legges til rette for hastigheter på 250 kilometer i timen.

Fylkene

Også fylkeskommunene er entydige i sine innspill til Nasjonal transportplan. Alle vil ha en kraftig økning i infrastruktur-investeringene. Flere fylkeskommuner går inn for å øke rammene til jernbanen med 50-60%.

Les mer i siste utgave av Jernbanemagasinet.