Kongsvingerbanen fornyes

Helt siden 2002 har det pågått omfattende arbeider med å fornye spor og installasjoner på Kongsvingerbanen. –Banen får et nå en mye bedre standard, sier oppsynsmann og byggeleder Bjørn Ivar Aasen. Arbeidene har nå kommet så langt at hele den 65 kilometer lange strekningen fra Lillestrøm til Sander stasjon er ferdig oppgradert. Sentralt i arbeidet står ballastrenseverket som sist i oktober nådde fram til Sander.

Ballastrenseverket i arbeid på Konsgvingerbanen (Foto: Øystein Grue)Det er en stor oppgave som de siste årene er gjennomført på Kongsvingerbanen. I 2002 startet Jernbaneverket med forberedende arbeider for ballastrensing. Det innebærer blant annet at alle kabler, som tidligere lå i bakken langs sporet blir samlet og lagt i nybygde kabelkanaler. Alle stikkrenner og grøfter blir rensket og det foretas hogst og vegetasjonsrydding. –Enkelt sagt går over hele baneanlegget fra gjerde til gjerde, forklarer Bjørn Ivar Aasen.

Godt spor

For at ballastrenseverket, med tilhørende maskiner skal kunne kjøres, må alle hindringer i og langs sporet være fjernet. Ballastrenseverket graver ut gammel og forurenset pukk under skinnegangen, fjerner denne og legger inn ny pukk etter hvert som det arbeider seg framover. Etter renseverket kommer så maskiner som justerer og stabiliserer sporet. Når denne operasjonen er utført, blir sporet i praksis som nytt. Det blir mer stabilt, det får høyere bæreevne og bedre komfort for passasjerene. Sporet blir også mye enklere å vedlikeholde i mange år framover, forteller Aasen.

Sporfornyelsen innebærer også flere andre elementer, blant annet blir alle kabler byttet ut. Dette er noe vi allerede nå ser gevinster av. –Signalavdelingen sier at de ser en klar forbedring med færre feil der jobben er fullført, sier Aasen.

Stasjonene gjenstår

Sporfornyelsen av Kongsvingerbanen har altså kommet helt fra Lillestrøm til Sander. Neste år er det planen at sporene inne på stasjonene skal fornyes, forteller Aasen. Samtidig skal arbeidene fortsette med forberedeleser for ballastrensing videre østover mot svenskegrensen. De forberedende arbeidene har nådd fram til Åbogen stasjon og neste år videreføres dette på strekningen Åbogen – Matrand. –De forberedende arbeidene er faktisk mer omfattende og utgjør større kontrakter enn selve kjøringen av ballastrenseverket, sier Bjørn Ivar Asen.

Flere strekninger på gang

Hele strekningen Lillestrøm – riksgrensen skal fornyes og det investeres for betydelige beløp i høyere kvalitet. Også på Østfobanen er et tilsvarende arbeid i gang mellom Sarpsborg og Halden, mens Østfoldbanens østre linje nå er ferdig fornyet fra Ski til Mysen.

Jernbaneverket planlegger å øke antallet sporkilometer som får en slik fornyelse i årene framover. Når vedlikeholdsbudsjettene økes, vil dette bli mulig, noe som igjen gir færre feil, bedre komfort og mer punktlige tog.

Toget med ballastrenseverket ankommer Seterstøa stasjon atter en arbeidsøkt på banen. (Foto: Øystein Grue)