Klart for åpning av Torp holdeplass

Fra og med mandag 21. januar stopper toget på Torp holdeplass og med dette har alle som flyr Sandefjord lufthavn Torp fått et nytt transporttilbud, til og fra flyplassen. Vestfolds Fylkesordfører Per-Einar Johansen vil forestå den offisielle åpningen. .Det skjer mandag 21. januar kl. 11:45, men det første toget stoppet allerede kl. 04:41 den samme dagen.

Fra mandag 21.januar stopper togene ved Torp på Vestfoldbanen, rett ved Sandefjord lufthavn. Foto: Trine Bratlie Evensen)Torp holdeplass har hatt en kort og hektisk byggeperiode. Byggingen startet så sent som 12. november 2007 og drøye ti uker senere står nå holdeplassen klar til bruk. Entreprenør Arne Olav Lund AS har bygd en 250 meter lang plattform og oppstillings- og snuplass for skyttelbussene som frakter de reisende mellom holdeplassen og flyplassen. Leskur og asfaltering kommer på plass så fort det lar seg gjøre til våren.


Torp holdeplass har blitt til gjennom et samarbeidsprosjekt som Vestfold fylkeskommune har stått i spissen for. De andre partene som har bidratt er Jernbaneverket, NSB, Statens veivesen, Sandefjord lufthavn Torp og Vestviken kollektivtransport A/S.