Kampanje mot tyverier på stasjoner

Fra 9. til 20. juni blir det gjennomført en kampanje mot tyverier på de største stasjonene i Akershus. Hensikten er å gjøre de reisende oppmerksomme på hvordan de kan beskytte seg ved å ta noen enkle forholdsregler. Politiet, Flytoget, NSB, Jernbaneverket, ROM-Eiendom og Akershus Kollektivterminaler samarbeider om kampanjen.

De senere årene har det vært en økning i antall tyverier på kollektivknutepunkter og i kollektive transportmidler. Tyveriene ser også ut til å bli mer organisert. Steder der mange folk samles og der folk står tett, vil alltid være attraktive for lommetyver. Selv om de aller fleste reisende aldri vil oppleve et tyveri, er det en svært ubehagelig opplevelse for dem som rammes. Med kampanjen ønsker samarbeidspartnerne å oppfordre reisende til å være føre var, og gjøre dem oppmerksomme på hvordan de kan beskytte seg mot tyverier ved å ta en del enkle forholdsregler.


De største kollektivknutepunktene mellom Asker og Gardermoen er valgt som kampanjestrekning, det vil si stasjonene Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S, Lillestrøm og Gardermoen. Det er disse stasjonene som har flest reisende. Kampanjen går i uke 24 og 25, midt i juni, for å få med seg både arbeidsreisende og de som begynner å forberede seg til ferietiden. For å nå de reisende med gode råd, blir det satt opp plakater på plattformer og i togene og delt ut brosjyrer i billettsalget. Samarbeidspartnerne vil også besøke alle stasjonene i løpet av kampanjeperioden for å snakke med reisende og dele ut brosjyrer.

Bak kampanjen står Politiet, Flytoget, NSB, Jernbaneverket, ROM-Eiendom og Akershus Kollektivterminaler. Det er første gang det gjennomføres en felles kampanje mot tyverier på kollektivknutepunkter. Sponsor for kampanjen er forsikringsselskapet If.