Jernbaneverket pusser opp stasjoner i Stor-Oslo

Jernbaneverket går nå i gang med strakstiltak på 15 stasjoner i Oslo-området for å gjøre stasjonene triveligere for togpassasjerene. I løpet av kort tid skal det gjennomføres en rekke tiltak på flere av stasjonene på Drammenbanen, Østfoldbanen og Hovedbanen. Målet er både å gjøre det triveligere for de som skal ta toget og å ta bedre vare på bygninger og eiendomsmasse, sier overingeniør Håvard Svendsen i Jernbaneverket.

Billingstad er blant stasjonene i Oslo-området som nå skal pusses opp. Her skal det bli triveligere å vente på toget, -også når det regner. Foto: Njål SvingheimDe fleste stasjonene på Drammenbanen er bygget med mellomplattform og atkomst under sporene. Disse bygningene er egentlig bygget for å ha inneklima, og derfor vil det nå bli gjeninnsatt dører og låsesystemer som gjør at områdene blir stengt om natten utenom togtidene. –På grunn av mye skadeverk har dørene blitt fjernet eller tatt ut av bruk opp gjennom årene, forklarer Svendsen. Det har ført til at bygningene har fått skader som følge av fuktighet og at folk som ikke har hatt noe der å gjøre har kunnet oppholde seg der om natten. Nå blir det innført et system som skal holde stasjonene låst når det ikke går tog, noe vi også regner med vil redusere omfanget av hærverk på våre eiendommer, legger han til.


Jernbaneverket har organisert driften av stasjonene i Oslo-området som en egen enhet og i fjor ble det gjennomført tiltak for å fjerne tagging og søl fra spraybokser. Det er påført voks på bygningene, slik at det nå er enklere å fjerne nytt griseri av denne typen, forteller Svendsen.

Strakstiltakene

De 15 stasjonene får nye dører med tidslåsing, det skal rengjøres og overflatebehandles, det skal males og skiftes vinduer, det blir satt opp nye skilter og bedre innvendig belysning. Noen stasjoner får også ny asfalt og bedre oppmerking av parkeringsplassene. Arbeidene er nå lyst ut på anbud og vil ventelig kunne komme i gang i juni.

I tillegg til oppussingene som gjøres på de gamle stasjonene, bygges det som kjent ny stasjon på Lysaker og den gamle delen av Nationaltheatret stasjon er snart ferdig opprustet. Den vil framstå som mer lik den nye hallen på stasjonen. Alle stasjoner på strekningen Spikkestad - Lysaker får i disse dager nye stasjonsskilt.

Passasjerer fra disse stasjonene vil i løpet av nærmeste framtid få en triveligere stasjon å reise fra:

 • Skøyen
 • Stabekk
 • Høvik
 • Blommenholm
 • Billingstad
 • Hvalstad
 • Vakås
 • Høn
 • Nyland
 • Grorud
 • Lørenskog
 • Eidsvoll
 • Nordstrand
 • Ljan
 • Lillestrøm