Hektisk helg i Bjørvika, Østfoldbanen stengt i tre dager

Fra torsdag kveld 9.oktober til mandag morgen 13.oktober blir det hektisk aktivitet på Østfoldbanen i Loenga – Bjørvikaområdet. Da skal Østfoldbanens dobbeltspor legges tilbake i sin gamle trase i en lengde på 600 m. Dette er et av de mest omfattende omkoblingsarbeidene på jernbanenettet i år.

Det blir en hektisk langhelg i Bjørvika og på Oslo S for jernbanens folk. (Foto: Njål Svingheim)
Det blir en hektisk langhelg i Bjørvika og på Oslo S for jernbanens folk. (Foto: Njål Svingheim)
Bakgrunnen er Vegvesenets Bjørvikaprosjekt og ansvarlig for arbeidene er Statens vegvesen. Jernbaneverket stiller med betydelige ressurser og mange fagfolk for å få jobben gjort.

På grunn av de omfattende veganleggene i Bjørvika der E 18 med alle sine filer og kryss skal legges under bakken og fjorden måtte Østfoldbanens dobbeltspor og sidesporet til Sjursøya legges om i ny midlertidig trase høsten for to år siden. Nå har disse arbeidene kommet så langt at Østfoldbanen kan legges tilbake i sin opprinnelige trase forbi Bjørvika og det er dette som skjer i langhelgen 9. -13.oktober.

–Vi setter inn betydelige ressurser på både signal, el/tele, kontaktledning og linjen, forteller banesjef i Stor-Oslo, Beate Isetorp. I tillegg har det vært et mildt sakt omfattende koordineringsarbeid i forkant av omkoblingen.

Østfoldbanen legges altså tilbake i sin gamle trase, men selve sporet med pukk, skinner og sviller blir totalfornyet på den 600 meter lange strekningen. Det legges også inn fem nye sporveksler, så anlegget blir i hvert fall grundig fornyet, legger hun til. Samtidig med at det jobbes intensivt i Bjørvika i helgen, blir det også utført arbeider med ny bru over Oslo S –området. Også dette i regi av Statens vegvesen. Jernbaneverkets "Prosjekt Oslo" har også arbeider på Oslo S samtidig, da det skal byttes sviller og sporkryss inne på Oslo S. Mange jernbanefolk går med andre ord en intensiv arbeidshelg i møte.


Beate Isetorp er banesjef i Stor-Oslo. (Foto: Øystein Grue)

Jernbaneverket gjennomfører for øvrig også arbeider mellom Langhus og Ski og mellom Berg og Ingedal på Østfoldbanen i løpet av helgen.

Banen skal gjenåpnes i sin helhet mandag morgen 13/10 klokken 03.00.

Vedlagt er nærmere informasjon om hvordan den alternative transporten er lagt opp mens banen er stengt.

Etter helgen skal togene igjen kjøre på den opprinnelige trassen i bakgrunnen og sporene i forgrunnen skal fjernes etter å fingert som midlertidig trase i to år. (Foto: Njål Svingheim)
Etter helgen skal togene igjen kjøre på den opprinnelige traseen i bakgrunnen og sporene i forgrunnen skal fjernes etter å ha fungert som midlertidig trase i to år. (Foto: Njål Svingheim)