Godstrafikken: Fortsatt vekst, men stadig ledig kapasitet

CargoNet har så langt i år en vekst i godstrafikken på 10-12 prosent. Dette kommer på toppen av den store økningen selskapet har hatt gjennom flere år. Aldri før har så mye gods blitt fraktet på norske spor, men vi har fortsatt plass til flere kunder, sier markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet.

Godstog nord for Kvam i Gudbrandsdalen. (Foto: Njål Svingheim)Godstrafikken fortsetter å vokse og veksten så langt i år er på 10 -12% for oss i CargoNet, sier markedsdirektør Knut Brunstad.

Ledig kapasitet

CargoNet er landets klart største godstogselskap og har satt i drift flere nye tog også i år. Den kraftige trafikkveksten gjennom de senere årene fortsetter. –Men vi har fortsatt ledig kapasitet, sier Knut Brunstad. –Det har blitt skapt et inntrykk av at kapasiteten på godssiden er sprengt, men det stemmer ikke, -vi har ledig plass for nye kunder på alle våre strekninger, understreker Brunstad.

Så langt i år er det satt i drift nye tog til Thaulov i Danmark, enda ett tog til Ganddal ved Stavanger og kapasiteten til Narvik er økt. Fra september kommer det også enda et nytt godstogpar på Bergensbanen. –Vi har altså plass og kapasitet på kort sikt, men samtidig er det svært viktig at det nå legges til rette for at veksten på jernbane kan fortsette. Da må det gjennomføres tiltak i infrastrukturen, det vil si flere og lengre kryssingsspor og større terminalkapasitet, sier Brunstad.

–Alnabruterminalen i Oslo fungerer bra, men vi ser veldig fram til kapasitetsøkningen som kommer til høsten. Strakstiltak på Alnabru vil gi en kapasitetsøkning for CargoNet på 30 % i løpet av høsten. Da kommer selskapet også til sette i drift sine første nye diesellokomotiver. Disse oppfyller de nyeste miljøkravene for dieselmotorer og settes først inn på Raumabanen og deretter på Nordlandsbanen.

Persontrafikken

 15 juni er det delterminskifte for både persontog- og godstogrutene i Norge. Det er ikke store endringer i ruteopplegget for noen av togselskapene, men som vanlig er det enkelte innstillinger i sommerferien, noe som framgår av NSBs rutetabeller. På Bergensbanen og Flåmsbana kjøres det fram til siste del av september flere tog for å få plass til alle turistene på disse banene. Raumabanen har også egne turisttog i sommer.

I utenlandstrafikken blir det altså SJ som tar over som togselskap på Ofotbanen mellom Narvik og Luleå/Stockholm. Veolia skal kjøre turisttog mellom Sør-Sverige og Narvik i sommer. Unionsexpressen starter opp med to daglige avganger Oslo – Stockholm, noe som kommer i tillegg til SJs tog på strekningen. I sommerperioden blir det også nattogforbindelser mellom Oslo og Malmø og Stockholm via Gøteborg.

NSB har bare noen små justeringer i sine togruter. Jernbaneverket bygger en ny holdeplass ved Stoa på Arendalsbanen og Trykkerud holdeplass på Tinnosbanen blir igjen tatt i bruk, mens Ladalen holdeplass i Trondheim blir overflødig når en gangbro til Leangen stasjon blir ferdig.