Gjøvikbanen stengt mellom Eina og Gjøvik

Gjøvikbanen er stengt for trafikk ved Breiskallen mellom Raufoss og Gjøvik torsdag kveld. Det vil ta flere dager å utbedre skadene. I mellomtiden transporteres de reisende med buss mellom Eina og Gjøvik.

Gjøvikbanen ble stengt ved 20-tiden torsdag 24. april. Det vil trolig ta flere dager å utbedre skadene som oppstod da flere hundre kubikk med jord- og steinmasser ble vasket ut under jernbanesporet ved Breiskallen. Geologer undersøker grunnforholdene på bruddstedet og deretter må deler av jernbanefyllingen bygges opp igjen.

Alternativ transport
I påvente av at trafikken kan gjenopptas, vil persontogene på Gjøvikbanen bli erstattet med busser på strekningen mellom Eina og Gjøvik, noen tog kan får bussforbindelse Jaren - Gjøvik i stedet.


Reisende som har behov for nærmere detaljer om det alternative transportopplegget kan kontakte NSB's kundesenter på telefon 815 00 888.