Geolog vurderer rasområdet ved Kjose

Tirsdag blir det foretatt vurderinger av det rasutsatte området ved Kjose sør for Larvik på Vestfoldbanen. De siste dagene er det foretatt fjellrensk i det bratte terrenget ovenfor banen og det er utført en del bolting av fjell. -Når geologen har vurdert området, kan vi også med større sikkerhet si når banestrekningen kan gjenåpnes for trafikk, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Det rasutsatte området ved Kjose blir nå vurdert av geolog.Foreløpige prognoser tilsier at banen tidligst kan åpnes igjen torsdag kveld 17.juli, men dette avhenger av at geologen vurderer området som trygt. –Vi er klar over at dette området kan være rasutsatt og foretar stadig visitasjon og fjellrensk der, sier Varnes. Hele strekningen ligger i et bratt sideterreng og utgjør et krevende område driftsmessig.


-Det er satt opp en rekke fang-gjerder for å samle opp steinsprang, sier banesjefen. I tillegg til de årlige visitasjonene i terrenget, blir det også foretatt jevnlig fjellrensk i skråningene. Likevel er det selvsagt umulig å sikre seg helt mot at ras kan komme. Tirsdag blir de skadde svillene der raset gikk skiftet ut og planen er at det skal kjøres pakkmaskin der onsdag. Hverken kontaktledning eller kabler for signalanlegget ble skadet i raset 11.juli.

Ser fram til ny bane

–Vi ser fram til at det blir bygget en ny bane mellom Larvik og Porsgrunn, sier Varnes. Den gamle banen langs Farrisvannet har dårlig kurvatur, bratt terreng og lav hastighet. –Dette er kort og godt en jernbanestrekning som er i ferd med å gå ut på dato, sier banesjefen. Inntil det kommer en ny bane mellom Larvik og Porsgrunn må vi bruke mye penger på å holde den gamle linjen i forsvarlig stand. -Derfor ønsker vi at Eidangerforbindelsen bygges så snart som mulig, legger han til.