Fotballtog i Stavanger

2500 fotballtilskuere valgte å ta toget til Stavanger stadion søndag 30.mars og serieåpningen i eliteserien. For første gang ble den nye holdeplassen på Jåttåvågen brukt i forbindelse med fotballkamp på Vikings hjemmebane som ligger like ved. –Den nye holdeplassen fungerte godt også med så mye folk på plattformen samtidig, forteller informasjonssjef Henning Lode i Jernbaneverket.

Stor trafikk på Jåttåvågen holdeplass 30.mars. Foto: Henning LodeSom kjent ble nye Jåttåvågen holdeplass tatt i bruk i januar, men det var først nå at holdeplassen fikk sin prøve under virkelig stor trafikk. 2500 fotballtilskuere ankom og skulle tilbake med tog på kort tid. -den nye holdeplassen fungerte svært godt under den store trafikken, forteller informasjonssjef i Jerbaneverket, Henning Lode. Her kunne vi fordele tilskuerne i hele plattformens lengde og slik utnytte alle de åtte inngangene på et dobbelt type 72-sett. Dermed kunne ombordstigning i togene skje raskt og effektivt.


Viking FK har en avtale med Jernbaneverket om å stille vakter på stasjonen i forbindelse med kampene, og dette fungerte godt også nå. Den avtalen ble inngått i forbindelse med bruken av midlertidige holdeplassen på Jåttå, og er videreført i forbidnelse med den nye permanente holdeplassen.

Årets første hjemekamp for Vikingendte for øvrig med seier 1-0 over Strømsgodset.