Feilen på Skøyen stasjon

I to dager på rad har trafikken forbi Skøyen stasjon i Oslo denne uka blitt rammet av problemer med signalanlegget. Feilen er av en type som "kommer og går" og er således vanskelig å finne. – Vi har lokalisert feilen til å være i den innvendige delen av sikringsanlegget, sier banesjef i Stor-Oslo, Beate Isetorp. Hun håper at feilen nå er rettet, men den er av en slik art at det fortsatt knytter seg en viss usikkerhet til dette.

Signalproblemer ved Skøyen har skapt problemer for togtrafikken to dager på rad. (Foto: Njål Svingheim)Konsekvensene har vært store for togtrafikken, da feilen førte til at bare to av stasjonens spor kunne brukes.


Jernbaneverket har satt inn sin beste ekspertise i arbeidet med å lokalisere feilen. Folkene har funnet og reparert vaklende kontakt i en kabel, men de er ikke sikre på at dette var selve årsaken til problemene. Sikringsanlegget består av flere hundre slike kabler og de feilene som "kommer og går" er de mest krevende å få kontroll på. Derfor har Jernbaneverket nå folk på stedet for raskest mulig å kunne feilsøke dersom problemet skulle dukke opp igjen.

Jernbaneverket beklager de store ulempene slike feil har for togpassasjerene. Skøyen stasjon er en av de mest trafikkerte i Osloområdet og ligger i det området som skal fornyes som en del av det såkalte "Prosjekt Oslo". Dette prosjektet omfatter en total fornyelse av jernbanen gjennom Oslo, fra Etterstad til Lysaker vil pågå fram til 2011.