Feilen i Oslotunnelen er rettet

Togene går nå som normalt gjennom Oslotunnelen mellom Oslo S og Skøyen.

En signalfeil førte til at det kun var trafikk på ett spor gjennom tunnelen mellom Oslo og Skøyen mandag morgen.


Dette førte til at en god del tog ble innstilt på denne strekningen, deriblant flytoget og mange lokaltog.

Feilen ble rettet like etter klokken 11 mandag.