Enkeltsporet drift ved Stabekk

Tirsdag ca. kl. 12.30 oppsto en feil på signalanleget ved Stabekk. Så lenge bare ett av to spor kan benyttes, vil det være reduksjon i antall tog som kan passere.

Signalteknikere kom fort til Stabekk etter at feilen oppsto tirsdag ved middagstider. Men til tross for intensiv feilretting har det tirsdag kveld fortsatt ikke lykkes å finne feilen. Det er i løpet av kvelden satt på et nytt skift med signalteknikere. Disse vil fortsette arbeidet med å søke opp feilen og få den reparert.
Så lenge bare ett spor kan benyttes, vil enkelte tog være innstilt på streknigen vest for Skøyen. Dette gjelder blant annet Flytoget, som nå snur på Skøyen i stedet for Asker. Flytoget har satt opp buss for toget på strekningen Asker-Skøyen. De som skal benytte seg av denne, bes møte i god tid på sin stasjon.
Jernbaneverket beklager de ulempene feilen på signalanlegget ved Stabekk medfører for togselskapene og deres kunder.