Enkeltsporet drift ved Skøyen stasjon

Enkeltsporet drift forbi Skøyen på grunn av et skinnebrudd medfører innstillinger av flytoget på strekningen Skøyen-Asker-Skøyen og av enkelte lokaltogavganger på morgenkvisten onsdag. Jernbaneverket har reparatøreer på stedet, men kan ikke anslå når feilen vil være rettet.