CargoNet: -Alvorlig når Nordlandsbanen er stengt

Nordlandsbanen var sist uke stengt rett sør for Steinkjer i seks dager, etter at sprengningsarbeider i regi av Statens vegvesen gikk galt mandag 3.november. –Det meste av vareflyten nord- og sørover går med Nordlandsbanen og stengningen er derfor veldig alvorlig, både for oss, våre transportkunder og for næringslivet i Nord-Norge, sier informasjonsdirektør Bjarne Wist i CargoNet.

Fra raset etter sprengningen sør for Steinkjer. Foto: Harald SæterøyDet er helt umulig å skaffe det store antallet biles om trengs for å få fram varene på kort varsel, sier Bjarne Wist i CargoNet. Selskapet kjører hvert døgn 8 godstog i hver retning. Et vanlig godstog tilsvarer hele 24 store vogntog på veiene. Strekningen Trondheim – Bodø er 73 mil, så det er store mengder lastebiler som må til for å ta over vareflyten, sier Wist. Vi kjører jo i stor grad med ferskvarer i containere og semihengere på godstogene, så dette merkes godt i butikker nordpå.

Båtforbindelse rammes også

Også transportørene selv blir rammet. Tollpost er en av de store brukerne av Nordlandsbanen. Selskapet har en egen båt som går i korrespondanse med Nordlandsbanens godstog. Denne båten frakter containere videre nordover fra Bodø, og har nå blitt liggende uvirksom som følge av sprengningsuhellet ved Steinkjer.

Hadde vi enda kunnet planlegge dette på forhånd, sukker Wist. Da hadde vi kunnet bemanne opp og utstyre en terminal i Steinkjer og bare kjørt lastebil på en kortere strekning, sier han. Men slik det er nå, har vi stadig fått nye tidspunkter for når banen kunne ventes klar igjen. Noe av godsmengdene sendes nå med tog gjennom Sverige til Narvik, men dette er langt fra nok. Togene Oslo – Narvik har allerede høyt utnyttet kapasitet, sier Wist.

Må vente

Senioringeniør Roar Skarsmo i Jernbaneverket opplyser at Jernbaneverket har inngått en avtale med Statens vegvesen som har forutsatt at sprengningsarbeidene ikke skal påvirke togtrafikken. Sprengningene skulle skje i lukene mellom togene og man skulle ikke få steiner inn på jernbanesporet, sier Skarsmo. Dette har dessverre ikke gått etter planene og Vegvesenet har fått et stort problem med å sikre fjellet på stedet. Jernbaneverket har ikke kunnet starte utbedringen av sporet, før Vegvesenets geologer har gitt klarsignal om at dette er trygt.

Godstog på Nordlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)