Arbeider i Oslotunnelen i 2008: Utføres på kvelder og netter

I 2008 vil vedlikeholdsarbeidene i Oslotunnelen være konsentrert til kvelder og netter. Jernbaneverket, NSB og Flytoget legger nå siste hånd på et ruteopplegg som gir tilgang til å gjøre nødvendige arbeider med minst mulig konsekvenser for de reisende.

Fornyelsesarbeidene i Oslo er i fullgang, men når Jernbaneverket får lengre tidsluker mellom togene vil arbeidet gå raskere. (Foto: Øystein Grue)-Jernbaneverket har fremskyndet arbeidene med å gjøre jernbanen fra Oslo til Lysaker mer robust mot feil. I 2008 er det de mindre tiltakene som kan gi rask effekt, som vil bli gjennomført. Jernbaneverket trenger derfor mer tilgang til sporet, men i 2008 vil vi klare å gjennomføre tiltakene uten å forstyrre rushtidstrafikken og uten lange stenginger på sommeren, sier prosjektsjef Henning Bråtebæk i Jernbaneverket.


Færre tog på sen kveld og natt
For å gjennomføre tiltakene må Jernbaneverket ha tilgang til det ene sporet gjennom Oslotunnelen fra kl. 20.30 til kl. 04.40 fra slutten av mai og langt utover høsten. Det vil være togtrafikk på ett spor gjennom tunnelen på disse tidspunktene, men antall tog må reduseres med omkring 40.

- Jernbaneverket, NSB og Flytoget arbeider med å lage et opplegg som skal gjøre ulempene for de reisende minst mulig, forteller Bråtebæk. - Vi vil gi de reisende nærmere informasjon om dette på nettsidene til Jernbaneverket og togselskapene, på stasjonene og gjennom media.

Arbeidene i Oslotunnelen har pågått lenge, og det arbeides så å si hver eneste natt i de tre og en halv timene det er mulig å komme til i det ene sporet. Når tilgangen nå utvides, kan de mindre arbeidene gjennomføres på en raskere og mer kostnadseffektiv måte. I 2009 og 2010 skal det gjøres mer omfattende tiltak på strekningen Oslo S – Lysaker. Målet er at jernbanestrekningen skal bli like god som nybygde strekninger og at den bare vil trenge ordinært vedlikehold de neste 25 – 30 årene.

Større arbeider i 2009 og 2010
-En del av arbeidene i 2009 og 2010 vil kreve at vi får lengre sammenhengende tilgang til sporet, sier prosjektsjef Bråtebæk. -Jernbanenettet i Norge er bygd opp som en stjerne med Oslo som sentrum. Å stenge all togtrafikk gjennom Oslotunnelen får derfor store konsekvenser for togtrafikken i hele landet. Det er umulig å gjøre store arbeider i Osloområdet uten at det merkes av de reisende, men både Jernbaneverket og togselskapene legger stor vekt på å planlegge stengingene grundig slik at vi utnytter tilgangen på sporet best mulig og slik at vi får et godt alternativt opplegg for de reisende.