Åpning av nye Katterat stasjonsområde

Det er i løpet av de siste to årene gjennomført omfattende arbeider på stasjonsområdet på Katterat stasjon på Ofotbanen. Formålet med disse arbeidene er å ta vare på Katterat som et jernbanehistorisk kulturminne, og samtidig legge til rette for at Katterat blir et attraktivt opplevelsesområde for turister og lokalbefolkningen.

Katterat stasjonsområdet skal presenteres på kulturminnedagen 14.september etter kraftig oppprustning og istandsetting.Følgende arbeider er utført:

  • Opparbeidelse av parkanlegg rundt stasjonsbygningen
  • Opparbeidelse av tursti og bålplasser
  • Opparbeidelse av arrangementsområde
  • Bygging av plattform foran stasjonsbygningen
  • Ferdigstillelse av museumssporet

Jernbaneverket har samarbeidet med Rombaksbotn Grunneier- og Brukerlag om tiltakene på Katterat stasjon. For å markere at arbeidene nå er ferdigstilt vil bli det bli avholdt et familiearrangement på Katterat på kulturminnedagen søndag 14. september 2008.

Se vedlagte program.