1,2 milliarder mer til Jernbaneverket

Regjeringens budsjettforslag for 2009 innebærer en betydelig styrking av vedlikehold og investeringer i jernbanen. Vedlikeholdsbudsjettet foreslås økt med 25% og investeringsbudsjettet foreslås økt med 36 %. Det blir rasjonell framdrift på de igangsatte prosjektene både innenfor investeringer og vedlikehold neste år. I tillegg blir det et ekstraordinært vedlikeholdsløft for Dovre- og Bergensbanen på 90 millioner kroner.

Jernbaneverket har tre regioner og for disse vil de større tiltakene neste år fordele seg slik:
(Der årstall for ferdigstillelse er angitt gjelder dette ved optimal framdrift på anlegget).

Region Øst:

 • Full framdrift på byggingen av Lysaker stasjon (260 millioner kroner), ferdig i 2009
 • Full framdrift på det nye dobbeltsporet Lysaker – Sandvika (840 millioner kroner), ferdig i 2011
 • Full framdrift i fornyelsesprosjektet, "Prosjekt Oslo", Etterstad – Oslo S – Oslotunnelen – Skøyen – Lysaker (220 millioner kroner)
 • Ekstraordinært vedlikehold på Dovrebanen for å fjerne saktekjøringer og problemstrekninger.
 • Oppstart på dobbeltsporutbyggingen på Vestfoldbanen, Barkåker – Tønsberg (160 millioner kroner), ferdig 2012/2013
 • Videreføring av arbeidet med Berg kryssingsspor på Østfoldbanen, ferdig 2009
 • Oppstart for nytt kryssingsspor på Jensrud mellom Hakadal og Stryken på Gjøvikbanen, ferdig 2010
 • Det bygges ny holdeplass ved Nydalen, Gjøvikbanen, ferdig 2009
 • Drammen stasjon, sportilpasninger for Flytoget: 25,3 millioner kroner, ferdig 2009
 • Planlegging: Oslo – Ski, nytt dobbeltspor 50 millioner kroner
 • Planlegging: Alnabru godsterminal: 40 millioner kroner
 • Planlegging: Eidsvoll-Hamar, nytt dobbeltspor: 30 millioner kroner
 • Planlegging: Vendekapasitet for tog på Drammenbanen (Vestkorrididoren) 30 millioner kroner
 • Planlegging: Holm – Holmestrand, Vestfoldbanen: 30 millioner kroner
 • Planlegging: Bedre strømforsyning Gjøvikbanen: 5 millioner kroner
 • Plattformforlengelser på: Vestfossen (2 stk), Gullhella, Tangen, Grua, Harestua, Nordby og Hanaborg

Region Vest:

 • Full framdrift på dobbeltsporutbyggingen Sandnes – Stavanger (761 millioner kroner) ferdig i 2009
 • Dobbeltsporparsellen Bergen stasjon – Fløen (100 millioner kroner)
 • Ekstraordinært vedlikehold på Bergensbanen for å fjerne saktekjøringer og problemstrekninger
 • Arbeider med forlengelse av Nodeland kryssingsspor, Sørlandsbanen, ferdig 2010
 • Arbeider med forlengelse av Ualand kryssingsspor, Sørlandsbanen, ferdig 2010
 • Sluttfinansiering Ganddal godsterminal: 52,4 mill. kroner, ferdig 2008
 • Plattformforlengelser på: Gol, Flåm, Snartemo, Vennesla, Gyland og Geilo ferdig: 2009 - tilsynskrav

Region Nord:

 • Oppstart Gevingåsen tunnel, Nordlandsbanen (150 mill kroner), ferdig høsten 2011
 • Fjernstyring Mosjøen – Bodø (123 millioner kroner) ferdig 2011
 • Fjernstyring Grong – Mosjøen (21 millioner kroner)
 • Ekstraordinært vedlikehold på Dovrebanen for å fjerne saktekjøringer og problemstrekninger
 • Forlengelse av Fauske kryssingsspor, Nordlandsbanen, ferdig 2009
 • Forlengelse av spor tre på Heimdal stasjon, Dovrebanen, ferdig 2009
 • Ferdigstilling av tiltak på Verdal stasjon, Nordlandsbanen
 • Ferdigstilling av tiltak på Mo i Rana stasjon, Nordlandsbanen
 • Plattformforlengelser på: Sparbu, Løten, Mørkved og Bergsgrav, ferdig 2009 - tilsynskrav

Til programområdet "Sikkerhet" er det foreslått en tildeling på 140 millioner kr, til "Kapasitetsøkende tiltak" 269 millioner kr og til "Stasjoner og knutepunkter" (inkludert kundeinformasjon) 115 millioner kr. Programområde "Sikkerhet" omfatter blant annet rassikringstiltak og fjerning og sikring av planoverganger.