Steinar Killi går av som jernbanedirektør neste år

Steinar Killi går av som jernbanedirektør i løpet av våren 2008. Nærmare dato blir avklard med Samferdselsdepartementet. Killi, som blir 67 år i juni 2008, varsla departementet i fjor om at han ynskja å fråtre stillinga som direktør i 2008.

Jernbanedirektør Steinar Killi.Killi og departementet er einige om om at fråtredinga tilpassast slik at ny direktør kan tiltre så tidleg som mogeleg i 2008.


Etter fråtredinga vil Killi stå til disposisjon for Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet.